Käyttäjäehdot myyjälle

A. SOPIMUS KÄYTTÖEHDOISTA
B. Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry:n omistaman MadeBY Käsityökortteli verkkosivuston JA VALMISTAJAN VÄLINEN MYYNTISOPIMUS
 
A. SOPIMUS KÄYTTÖEHDOISTA
 
1. KÄYTTÖEHDOT
 
 1. Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry / MadeBy.fi,  (myöhemmin "myyjä tai palvelun tarjoaja") ylläpitämän verkkopalvelun madeby.fi käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Verkkopalvelun käyttö myynti- tai ostotarkoituksessa edellyttää aina rekisteröitymistä. Rekisteröityessään verkkopalveluun käyttäjä vahvistaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin, sekä tietosuojaselosteeseemme  ja sitoutuu verkkopalvelun käytössä noudattamaan näitä käyttöehtoja. Verkkopalvelu toimii verkkokauppapaikkana, jossa verkkopalveluun rekisteröityneet tuotteiden valmistajat (myöhemmin ”valmistaja”) voivat ilmoittaa tuotteitaan kaupattavaksi verkkopalvelun välityksellä ja ostajat voivat vastaavasti tehdä ostotarjouksia myynnissä olevista tuotteista.
 2. Sen lisäksi, mitä näissä käyttöehdoissa määrätään, ostaja sitoutuu noudattamaan palveluntarjoajan erikseen antamia tai verkkopalvelun yhteydessä esiin tulevia verkkopalvelun käyttöön liittyviä palveluntarjoajan ohjeita. Voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa internetissä osoitteessa www.madeby.fi
   
2. KÄYTTÖOIKEUS JA KÄYTTÄJÄTIEDOT
 
 1. Rekisteröityessään verkkopalveluun rekisteröityjä saa oikeuden käyttää verkkopalvelua näiden ehtojen sekä muiden verkkopalvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Verkkopalvelun käyttäjän on rekisteröityessään annettava vaaditut tiedot rekisteröintiä varten, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita henkilökohtaisella salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus verkkopalvelun käyttämistä varten. Mikäli rekisteröityjä ei anna vaadittavia ja tarvittavia tietoja tai tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä, palveluntarjoaja ei myönnä käyttöoikeutta verkkopalveluun.
 2. Rekisteröityessään verkkopalveluun käyttäjä saa tarjottuihin verkkopalveluihin käyttöoikeuden. Rekisteröityjä sitoutuu päivittämään rekisteröityessään antamansa verkkopalveluun tiedot niiden muuttuessa.
 3. Palveluntarjoaja rekisteröi käyttäjien tiedot asiakasrekisteriin (ks. edelleen tietosuojaseloste). Rekisteröitynyt käyttäjä voi pyytää asiakasrekisteriin tallennetut tiedot itsestään palvelun tarjoajalta, muokata niitä itse, tai deletoida ne.
   
3. KÄYTTÄJÄN VASTUU JA VELVOLLISUUDET
 
 1. Käyttäjän rekisteröityessään käyttöönsä saamat käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä vastaa aina tunnuksillaan tapahtuneesta verkkopalvelun käyttämisestä.
 2. Rekisteröityessään käyttäjä sitoutuu käyttäessään verkkopalvelua toimimaan näiden käyttäjäehtojen ja muiden verkkopalvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu samalla huomioimaan ja noudattamaan myös muualla verkkopalvelussa ilmoitettuja sääntöjä ja käytännesääntöjä.
 3. Verkkopalvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun tuotteen myymiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen. Valmistaja vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet palvelun välityksellä myytäviin tuotteisiin.
 4. Rekisteröitynyt käyttäjä käyttää verkkopalvelua omalla vastuullaan. Verkkopalvelun tarjoaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
 5. Valmistaja vastaa tuotteistaan antamista tiedoista ja sitoutuu ilmoittaessaan myytävän tuotteen kuvaamaan sen totuudenmukaisesti.
 6. Käyttäjä voi poistaa käyttäjätiedot ja lopettaa palvelun käyttämisen maksutta ilmoittamalla siitä sähköpostitse palvelun tarjoajalle.
   
4. PALVELUNTARJOAJAN VASTUU JA OIKEUDET
 
 1. Palveluntarjoaja tarjoaa verkkopalveluun rekisteröityneille käyttäjille mahdollisuuden käydä kauppaa ympäri vuorokauden.
 2. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia verkkopalveluun, käyttäjäehtoihin ja verkkokaupassa noudatettaviin sääntöihin ilmoittamalla siitä etukäteen internetsivustolla.
 3. Mikäli valmistaja valmistaa monenlaisia tyylejä/tuotesarjoja, voi Madeby hyväksyä vain osan tuotteista nettikauppaan. Siksi hakuvaiheessa on esiteltävä kaikki tuotetyylit, joita on laittamassa nettikauppaan. Uuden tuotesarjan syntyessä Madebylle on hyvä tiedottaa uusista tuotteista ennen verkkokauppaan lataamista.
 4. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, joita käyttäjälle syntyy joko suoraan tai välillisesti hänen käyttäessään verkkopalvelua.
 5. Palveluntarjoaja ei vastaa verkkopalvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta verkkopalveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä.
 6. Palveluntarjoaja ei vastaa verkkopalvelun käyttämisen tai verkkopalvelussa esiintyvien mahdollisten toimintahäiriöiden tai teknisten vikojen aiheuttamista vahingoista.
 7. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa verkkopalvelusta myynnissä oleva tuote, jonka myymisen palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka palveluntarjoajan näkemyksen mukaan ei sovellu verkkopalvelussa myytäväksi. Myytävien tuotteiden on täytettävä Käsityökortteli kriteerit https://skytry.fi/kasityokortteli/
 8. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käyttöehtojen tai muiden verkkopalvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut tai hyviä tapojen vastaisesti toimiva käyttäjä verkkopalvelusta joko väliaikaisesti tai pysyvästi.
 9. Palveluntarjoaja omistaa kaikki oikeudet verkkopalvelun sisältämän materiaalin julkaisemiseen. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää palveluun ladattuja tuotekuvia, sekä tuotetietoja, palvelun markkinoinnissa, mikäli palveluntarjoaja mainitsee tuotteen valmistajan nimen kuvan ja tuotetietojen yhteydessä
   
5. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
 
 1. Sopimus käyttäjäehdoista tulee voimaan rekisteröityvän käyttäjän hyväksyessä sopimusehdot ja palveluntarjoajan antaessa käyttöoikeuden verkkopalveluun. Jos palveluntarjoaja ei myönnä käyttöoikeutta, ei sopimusta katsota syntyneeksi.
 2. Sopimus käyttäjäehdoista on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa tämän sopimuksen päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa ja irtisanomisperustetta sähköpostitse.
   
6. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
 
 1. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää verkkopalveluun liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle.
   
7. VERKKOPALVELLUUN SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU
 
 1. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
 2. Verkkopalvelusta aiheutuneet riita-asiat pyritään aina ratkaisemaan osapuolten kesken sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, ratkaistaan riita toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.
   
8. SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
 
 1. Klikkaamalla ”hyväksyn käyttöehdot” hakemuslomakkeen alalaidasta, sitoudut tutustuneesi tähän sopimukseen ja sitoudut sitä myös noudattamaan.
   

B. Suomen käsityöyrittäjät SKYT ryn JA VALMISTAJAN VÄLINEN MYYNTISOPIMUS

 
1. SOPIJAPUOLET
 
 1. Palvelun tarjoaja Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry rekisterinumero 215.908, Y-tunnus 2719737-6, skytry(at)skytry.fi. Kotipaikka: ℅ Käsityökortteli - Kehräsaaren kauppa, Kehräsaari 1, 33200 Tampere. Yhteyshenkilö: Marjaana Laajakoski. Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry on Suomen lain nojalla asianmukaisesti perustettu yhdistys, joka ylläpitää madeby.fi –internet-sivustoa (jäljempänä ”MadeBy” tai “Yhdistys”).
 2. Valmistaja
  Valmistaja täyttää yhteystietonsa Madeby:n rekisteröintisivulle. Valmistaja on Suomen lain nojalla asianmukaisesti perustettu yhtiö (jäljempänä ”Valmistaja”).Osapuolia kutsutaan tässä sopimuksessa jäljempänä joko yllä ilmoitetulla nimellä tai yleisnimellä ”Osapuoli” ja sopijapuolia yhdessä nimellä ”Osapuolet”.

 
2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
 
 1. Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka mm. tarjoaa valmistajalle mahdollisuuden kaupata tuotteitaan tuottamansa ja ylläpitämänsä Madeby.fi verkkopalvelun avulla. Valmistaja on tuotteiden valmistuksesta ja sopimuksenmukaisuudesta vastaava yhtiö, jolla on tahtotila, tarvittava ammattitaito ja muut tarvittavat valmiudet asettaa myytäväksi valmistamiaan tuotteitaan MadeBy.fi verkkopalvelussa. Valmistajan tulee toimia itsenäisenä yrityksenä omissa nimissään. Yhdistyksen oikeus provisioon ja kauppahintaan vaikuttamiseen määräytyy tässä sopimuksessa myöhemmin erikseen sovittavalla tavalla.

 
3. SOPIMUKSEN KOHDE
 
 1. Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry myöntää valmistajalle oikeuden markkinoida tuotteitaan Madeby.fi verkkopalvelussa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti ja tämän sopimuksen voimassaolon ajan. Madeby.fi on tarkoitettu taiteilijoille, suunnittelijoille ja muotoilijoille, jotka tekevät mielenkiintoisia, kauniita ja laadullisesti korkeatasoisia tuotteita. Myytävien tuotteiden on täytettävä Käsityökortteli kriteerit. Madeby.fi haluaa tuoda yhteen ihmisiä, joilla on hyvä maku ja jotka ovat valmiita näkemään vaivaa sen eteen, että heidän korkealaatuisia tuotteitaan voidaan hyödyntää myös kaupallisesti. Valmistaja voi saattaa myytäväksi Madeby.fi verkkopalvelua apuna käyttäen itse luomiaan ja käsintehtyjä tuotteita. Yhdistys tarjoaa valmistajan käyttöön tässä sopimuksessa myöhemmin yksilöitävät palvelut ja edut valmistajan myyntityön avuksi ja edistämiseksi. Madeby.fi:n käyttö edellyttää valmistajan rekisteröitymistä, yhdistyksen voimassa olevaa jäsenyyttä ja Käsityökortteli jäsenyyttä, joka edellyttää yhdistyksen jäsenmaksun, sekä Käsityökortteli maksun maksamista ajallaan. Verkkopalvelun käyttäjäksi rekisteröityvällä myyjällä tulee olla Y-tunnus.
   
4. VALMISTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
 
 1. Valmistajalla on oikeus asettaa myytäväksi Madeby verkkopalvelussa:
  a) Käsin valmistettuja tuotteita, jotka täyttävät Käsityökortteli kriteerit
  b) Materiaaleja, joita valmistaja on käsityöläismäisin menetelmin valmistanut tai muokannut (esim. käsinvärjätyt langat).
 2. Valmistajalla ei ole oikeutta asettaa myytäväksi Madeby verkkopalvelussa:
  a) Sarjavalmisteisia tuotteita
  b) Pornografiaa
  c) Markkinointituotteita
  d) Ilmaisnäytteitä
  e) Tuotteita, jotka eivät täytä Käsityökortteli kriteerejä    
 3. Valmistajalla on oikeus päättää itsenäisesti siitä, kuinka kauan tuotteet ovat myynnissä verkkopalvelussa. Valmistajalla on oikeus hinnoitella tuotteet itsenäisesti. Valmistajan ilmoittaman hinnan tulee sisältää myös kauppaan sisältyvän arvonlisäveron määrä ja valmistajan käyttämä arvonlisäveroprosentti.Valmistajalla on oikeus lisätä palveluun kolme – viisi kuvaa myytävästä tuotteesta. Valmistajalla on myös mahdollisuus lisätä palveluun myyjäprofiili, jossa valmistaja esittää kuvauksen itsestään. Profiilissa on mahdollista esitellä esimerkiksi valmistajan kokemusta, inspiraation lähteitä ja lempimateriaaleja. Valmistaja vastaa itsenäisesti toimintaansa ja palvelun kautta myytyihin tuotteisiin liittyvistä vastuista ja velvoitteista suhteessa ostajaan ja muihin mahdollisiin kolmansiin osapuoliin. Yhdistys ei vastaa mahdollisista postituksessa kadonneista toimituksista. Valmistaja esiintyy sopimus- ja muissa suhteissa omissa nimissään ja omalla toiminimellään ja on velvollinen ilmoittamaan tuotteisiin liittyvistä mahdollisista käyttörajoituksista sekä tuotteen turvalliseen ja käyttöön liittyvistä ohjeista ja määräyksistä myynti-ilmoituksessa. Valmistaja vastaa tuotteesta annetuista tiedoista ja tuotteen laadusta suhteessa yhdistykseen ja ostajaan. Valmistaja sitoutuu toimimaan ammattimaisella, lojaalilla ja luotettavalla tavalla noudattaen Suomen lakia ja asetuksia sekä viranomaismääräyksiä. Valmistaja sitoutuu edelleen olemaan toimimatta tavalla, joka vaikuttaa millään tavoin negatiivisesti Madebyn tai sen palvelun maineeseen tai imagoon. Valmistaja on velvollinen toimittamaan parhaan kykynsä mukaan tuotteet virheettöminä ostajalle. Tuotteiden toimitusaika on erikseen valmistajan ja ostajan sovittava. Toimitusaika tulee käydä ilmi myynti-ilmoituksesta. Valmistaja vastaa siitä, että myydyt tuotteet vastaavat laadultaan ja määrältään sitä, mitä Osapuolten kesken on erikseen sovittu. Valmistaja sitoutuu ilmoittamaan ilman aiheetonta viivästystä yhdistykselle mahdollisista Madeby palvelua vastaan kohdistetuista vaatimuksista tai riita-asioista ja tarjoamaan yhdistykselle oikeuksiensa puolustamisen kannalta kaiken tarpeellisen tiedon ja tuen.
   
5. Suomen käsityöyrittäjät SKYT ryn OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
 
 1. Yhdistys sitoutuu tarjoamaan kykynsä mukaan valmistajalle mahdollisuuden tuotteiden myymiseksi Madeby verkkopalvelussa siinä laajuudessa kuin Osapuolten kesken on tällä sopimuksella sovittu. Yhdistys sitoutuu tarjoamaan valmistajan käyttöön sillä olevan verkkopalveluun liittyvän informaation ja sopimusasiakirjat, jotka ovat tarpeen valmistajan velvoitteiden toteuttamiseksi. Yhdistyksellä on oikeus lisätä valmistajan ilmoittamaan tuotteen hintaan 20 %, jolla katetaan yhdistyksen provisio toteutuneesta kaupasta. Yhdistys tarjoaa valmistajalle oikeuden asettaa myytäväksi tuotteitaan käyttäen hyväksi verkkopalvelun verkkomaksupalvelua. Palvelua käyttääkseen yhdistys luo valmistajalle oman alikauppiastunnuksen Checkout palveluun. Valmistaja allekirjoittaa omissa nimissään sopimuksen Checkoutin kanssa. Verkkomaksupalvelu vähentää automaattisesti yhdistyksen provision maksutapahtumasta. Verkkomaksupalvelu tilittää kauppahinnan vähennettynä myyntiprovisiolla automaattisesti valmistajan tilille. Odotamme kaikkien tilausten mahdolliset asiakaspalautukset kuntoon ennen tilitystä. Mikäli ostaja kuitenkin palauttaa tuotteen, palauttaa yhdistys kauppahinnan ostajalle, jolloin kauppa purkautuu. Mikäli ostaja purkaa kaupan palautusoikeuteensa vedoten, osapuolet jakavat kaupan purkamisesta aiheutuvat kustannukset siinä suhteessa kuinka veroton kauppahinta olisi jakaantunut jos kauppa olisi toteutunut. Yhdistyksellä on oikeus poistaa tuote myynnistä, mikäli tuote ei vastaa tämän sopimuksen tarkoitusta. Jos kauppa purkautuu johtuen siitä ettei tuotetta enää ole saatavilla, vaikka se on edelleen myynnissä, sitoutuu myyjä palauttamaan maksun ostajalle heti, sekä toimittamaan kuitin palautuksesta yhdistykselle. Yhdistys maksaa tilityspäivänä tuotteen hinnan kauppiaalle, pidättäen siitä 3 euron sanktiomaksun. Mikäli valmistaja toimii olennaisesti tai toistuvasti vastoin tämän sopimuksen tarkoitusta, yhdistyksellä on oikeus estää valmistajaa asettamasta myyntiin tuotteitaan joko väliaikaisesti tai pysyvästi.
   
6. Yhdistyksen KORVAUS
 
 1. Suomen käsityöyrittäjät SKYT ryllä on oikeus 20 % nettoprovisioon kaikista kaupoista, jotka syntyvät yhdistyksen ylläpitämän verkkopalvelun välityksellä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdistys pidättää valmistajan ilmoittamasta myyntihinnasta 20 %, joka kattaa yhdistyksen verollisen provision Madebyn välityksellä toteutuneista kaupoista.
   
7. SALASSAPITO JA LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT
 
 1. Luottamuksellinen tieto tarkoittaa kaikkea yhdistyksen, tämän kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien liike- tai ammattisalaisuuksia sekä muita luottamuksellisia tietoja, jotka luonteensa perusteella on luottamukselliseksi ymmärrettävä (jäljempänä ”Luottamuksellinen tieto”). Tieto on luottamuksellista riippumatta siitä, onko se kirjallisessa, sähköisessä, suullisessa, valokuvauksellisessa, teknisessä, mallinnetussa tai jossain muussa muodossa tai onko se pelkästään muistinvaraista tietoa. Luottamukselliseksi tiedoksi katsotaan esimerkiksi, mutta kuitenkaan näihin rajoittumatta, muut kuin markkinointimateriaalin sisältävät verkkopalvelua koskevat tekniset spesifikaatiot, valmistusmenetelmät ja muut yhdistystä koskevat suulliset esitykset, demonstraatiot, aineistot ja materiaalit sekä näiden jäljennökset ja kopiot riippumatta siitä, missä muodossa ne on ilmaistu tai luovutettu valmistajalle.
  Luottamukselliseksi ei katsota kuitenkaan
  a) tietoa, joka kysymyksessä olevan tiedon luovuttamisen aikaan oli yleisesti tiedossa;
  b) tietoa, joka luovuttamisen jälkeen tulee yleisesti tunnetuksi julkaisun kautta taikka muutoin vastaanottajasta riippumatta;
  c) tietoa, joka on ollut valmistajan hallussa jo ennen tiedon luovuttamista ja jota se ei ole välittömästi tai välillisesti hankkinut yhdistykseltä;
  d) tietoa, jonka valmistaja on tiedon luovutuksen jälkeen hankkinut kolmannelta, joka ei ole asettanut salassapitovelvollisuutta ja joka ei ole hankkinut tietoaan välittömästi tai välillisesti yhdistykseltä.
 2. Luottamuksellisen tiedon vastaanottanut valmistaja sitoutuu pitämään salassa, olemaan luvatta luovuttamatta tai paljastamatta Luottamuksellista tietoa kolmansille osapuolille sekä olemaan käyttämättä Luottamuksellista tietoa muuhun kuin tämän sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Salassapidon varmistamiseksi valmistajan tulee saamansa Luottamuksellisen tiedon osalta
  a) ryhtyä kaikkiin kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin suojatakseen Luottamuksellisen tiedon tulemista paljastetuksi ilman yhdistyksen kirjallista suostumusta;
  b) soveltaa Luottamuksellisen tiedon suojaamisessa vähintään samantasoisia menetelmiä kuin tässä sopimuksessa on sovellettu Luottamuksellisten tietojen luvattomalta paljastumiselta, kopioimiselta ja käytöltä;
  c) olla kopioimatta tai muutoin jäljentämättä Luottamuksellista tietoa muuhun kuin tämän sopimuksen mukaiseen Tarkoitukseen ja tämän jälkeen tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Valmistajan on yhdistyksen vaatimuksen perusteella ja tämän valinnan mukaan joko välittömästi palautettava tai tuhottava Luottamuksellista tietoa sisältävän aineiston ja kaikki siitä tehdyt jäljennökset. Luottamuksellista tietoa ei tarvitse palauttaa tai tuhota, mikäli se ei kohtuudella ole mahdollista. Mikäli Luottamuksellista tietoa ei palauteta tai tuhota, tulee valmistajan jatkaa Luottamuksellisen tiedon säilyttämistä tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.
   
8. KILPAILUKIELTO
 
 1. Valmistaja sitoutuu siihen, että se tai sen suorassa tai välillisessä määräysvallassaan olevat yritykset eivät kopioi madeby.fi:n toimintakonseptia, siinä muodossaan kuin se on tähän sopimukseen kirjattu. Mikäli valmistaja kuitenkin harjoittaa jo ennen Sopimuksen allekirjoittamista kyseistä toimintaa, ei tämä kilpailukielto koske kilpailevaa toimintaa siinä laajuudessa kuin valmistaja Sopimuksen allekirjoittamisen hetkellä sitä jo tosiasiassa harjoittaa. Valmistaja sitoutuu noudattamaan tätä kilpailukieltoa Sopimuksen voimassaoloaikana.
   
9. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA VOIMASSAOLO
 
 1. Sopimus tulee voimaan kun valmistaja on hyväksynyt sopimuksen ehdot ja toimittanut yhdistykselle kuvat myyntiin esittämistään tuotteista, esittelyn itsestään ja muut vaadittavat tiedot ja yhdistys on hyväksynyt myyjän madeby-verkkopalveluun, yhdistyksen jäseneksi, sekä Käsityökortteli jäseneksi. Hyväksyttyään valmistajan palveluun, yhdistys toimittaa valmistajalle vahvistuksen sähköpostiin tilin aktivoinnista. Selvyyden vuoksi todetaan, että sopimus syntyy kun yhdistys on toimittanut tilausvahvistuksen sähköpostilla valmistajalle. Sopimus on voimassa toistaiseksi taikka siihen saakka kun sopimus irtisanotaan tai puretaan alla olevan mukaisesti. Kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään heti ilman erillistä irtisanomisperustetta.
 2. Osapuolilla ei ole tämän sopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen sen syystä riippumatta mitään tähän sopimukseen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia lukuun ottamatta sellaisia tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia, jotka on tarkoitettu säilymään voimassa sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen tai syntymään tämän sopimuksen voimassaolon päättymisen perusteella. Sopimuksen voimassaoloajan päättymisellä ei ole vaikutusta tällaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja Osapuolet ovat velvollisia huolehtimaan niiden täyttämisestä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Selvyyden vuoksi sovitaan, että kohdat 7 (Salassapito ja luottamukselliset tiedot), 8 (kilpailukielto), 12 (Korvausvelvollisuus) ja 13 (Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu) jäävät voimaan, samoin kuin Osapuolten niihin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet, tämän sopimuksen irtisanomisesta tai voimassaolon muusta päättymisestä riippumatta.
   
10. SOPIMUKSEEN PERUSTUVIEN OIKEUKSIEN SIIRTÄMINEN
 
 1. Kumpikaan Osapuoli ei ole oikeutettu luovuttamaan tätä sopimusta tai sen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen etukäteistä suostumusta.MadeBy Newsletter
Lisää sähköpostiosoitteesi saadaksesi Madeby-verkkokaupan tuoreimmat uutiset.